Комунальне некомерційне підприємство "Хорольська міська лікарня" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області

Записатись до лікаря

Cповіщення
Ваше повідомлення надіслано! Адміністратор зв'яжеться з Вами найближчим часом

Лікарі

14 Лікарів
 • Виноград Михайло Васильович
  Виноград Михайло Васильович
  Хірург
  Лікар вищої категорії
  Головний лікар
 • Міщенко Світлана Михайлівна
  Міщенко Світлана Михайлівна
  Терапевт
  Лікар вищої категорії
  Заступник головного лікаря з медичної частини
 • Цілюрик Віталій Володимирович
  Цілюрик Віталій Володимирович
  Хірург, Хірург дитячий
  Лікар першої категорії
  Завідувач хірургічного відділення
 • Донець Роман Анатолійович
  Донець Роман Анатолійович
  Ортопед дитячий, Ортопед-травматолог
  Лікар першої категорії
  Завідувач травматологічного відділення
 • Бабай Тетяна Василівна
  Бабай Тетяна Василівна
  Психіатр
  Лікар вищої категорії
  Завідувач поліклінічного відділення
 • Саліженко Юрій Миколайович
  Саліженко Юрій Миколайович
  Стоматолог-хірург
  Лікар другої категорії
  Завідувач стоматологічного відділення

Новини

Про нас

Комунальне некомерційне підприємство «Хорольська міська лікарня» Хорольської міської  ради Лубенського району Полтавської області , (надалі - КНП «Хорольська МЛ») є закладом охорони здоров’я, комунальним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної (спеціалізованї) медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах,встановлених законодавством України про охорону здоров’я та Статуту закладу. Засновником, Власником Підприємства є територіальна громада Хорольського району в особі Хорольської міської ради .Підприємство є підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Засновнику.

Підприємство створене за рішенням Хорольської районної ради Полтавської області від «23» березня 2018 р. №436-ХХІІ "Про створення комунального некомерційного підприємства “Хорольська центральна районна лікарня” Хорольської районної ради Полтавської області шляхом реорганізації (перетворення) комунального закладу Хорольська центральна районна лікарня" відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування" шляхом реорганізації (перетворення) комунального закладу "Хорольська центральна районна лікарня" у комунальне некомерційне підприємство «Хорольська центральна районна лікарня» Хорольської районної ради Полтавської області. Підприємство є правонаступником всіх прав та обов’язків комунального закладу "Хорольська центральна районна лікарня". Все майно переходить в оперативне управління підприємству.

1.3. Відповідно до ст.26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Закону України «Про передачу об’єктів права державнох та комунальної власності», враховуючи рішення №1876 вісімдесят четвертої сесії сьомого скликання від 27 листопада 2020 року «Про прийняття підприємств, установ і організацій із спільної власності територіальних громад Хорольського району у комунальну власність Хорольської міської ради» прийняла безоплатно в комунальну власність територіальної громади в особі Хорольської міської ради із спільної власності територіальних громад Хорольського району Комунальне некомерційне підприємство «Хорольська центральна районна лікарня» Хорольської районної ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 01999514).

1.4. Майно підприємства знаходиться у власності територіальної громади міста Хорол, в особі Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (далі – Власник).

1.5. Підприємство створене на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади Хорольського району Полтавської області.

1.6.Засновником Підприємства є територіальна громада Хорольського району в особі Хорольської районної ради (далі – Засновник).

1.7.Власником Підприємства є Хорольська міська рада Лубеньского району Полтавської області. Підприємство є підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Власнику.

1.8. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.9. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.10. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.9. Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов'язковими для всіх закладів охорони здоров'я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов'язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та Статутом.

Пріоритетними напрямками діяльності КНП «Хорольська МЛ»: 

 • забезпечення доступної та якісної медичної допомоги;
 • підвищення рівня задоволеності пацієнта;
 • укладання угоди між КНП «Хорольська МЛ» та Національною службою здоров’я України;
 • перегляд штатів відповідно до потреб у медичних послугах;
 • покращення матеріально-технічної бази;
 • оптимізація діяльності закладу;
 • інформатизація медичної галузі;
 • впровадження нових сучасних технологій та методів лікування;
 • виконання протиепідемічних заходів з метою попередження інфекційної захворюваності;
 • наявність якісних медичних препаратів та витратних матеріалів;
 • підвищення кваліфікації медичного персоналу шляхом безперервного професійного розвитку;
 • надання медичної допомоги пільговим категоріям населення; 
 • надання термінової та консультативної кваліфікованої медичної допомоги будь-якому громадянину України, громадянам зарубіжних держав, які звернуться за медичною допомогою;
 • систематична розробка і проведення заходів, направлених на покращення роботи як в стаціонарі так і в поліклініці, підвищення якості лікувально-профілактичного обслуговування населення міста та району, зменшення захворюваності, інвалідності, загальної смертності;
 • забезпечення дотримання медичним персоналом норм лікарської етики та деонтології.

КНП «Хорольська МЛ» обслуговує населення Лубенського (бувшого Хорольського) ,Семенівського, Оржицького районів станом на 01.01.2021 року – 140 ліжок:

 • Терапевтичне відділення ( для дорослих) – 35 ліжок; 
 • Хірургічне відділення( для дорослих) – 30 ліжок; 
 • Травматологічне відділення( для дорослих) – 15 ліжок;
 • Пологове відділення (для вагітних і породіль) – 15 ліжок; 
 • Неврологічне відділення( для дорослих) – 15 ліжок ;
 • Дитяче відділення (соматичні) – 15 ліжок; 
 • Інфекційне відділення ( для дорослих) – 15 ліжок. 

Кількість штатних посад по КНП «Хорольська МЛ » станом на 01.01.2021 року штат підприємства становить 298 шт. од., в тому числі:

 • лікарський персонал – 65,75 посад ;
 • середній медичний персонал – 122,50 посад; 
 • молодший медичний персонал – 65,75 посад; 
 • інший персонал – 44,0 посад.

Місією діяльності КНП «Хорольська МЛ» являється медичне обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством та відповідно до отриманої Підприємством ліцензії на медичну практику та на основі професійної діяльності медичних працівників.

Цінності:

 • Висока якість - прагнення надати найкращі можливі медичні послуги пацієнтам. Безпека - надання безпечних медичних послуг відповідно до головної заповіді лікування «Не нашкодь».
 • Співчуття і повага - кожен пацієнт заслуговує на співчуття і повагу його особистості, незалежно від статі, віку, національності, мови спілкування, раси, добробуту.
 • Пацієнтоорієнтовність - сприйняття пацієнтів і їх сімей як партнерів в процесі лікування, сприяння пацієнтам в прагненні бути проінформованими учасниками в прийнятті рішень, які зачіпають їх здоров'я і благополуччя.
 • Професіоналізм - прагнення до безперервної самоосвіти кожного фахівця, спрямованість кращих знань, можливостей і досвіду на благо пацієнта на основі постійного розвитку.

Розвиток та інновації - універсальність надання медичної допомоги, лікарями заохочення впровадження інноваційних технологій діагностики і лікування, адаптованих для жителів нашого району та області. Робота в команді - внесок кожного співробітника в досягнення поставлених завдань (індикаторів), дотримання медичної етики деонтології, вдосконалення якості медичних послуг. Повага до гідності та особистості пацієнтів та працівників. Відповідальність - необхідність, обов'язок відповідати за свої дії. Колегіальність - постійний самоаналіз і співробітництво, а також створення системи довіри на основі паритету відповідальності і обсягу роботи. Відкритість - дотримання принципів чесності і порядності в особистісних і колективних діях. Девіз «Наше завдання - досягнути найвищої якості надання медичної допомоги. Здорова нація - наше майбутнє»


Структура КНП

Адміністрація закладу:

 • Головний лікар;
 • Заступник головного лікаря по медичній частині;
 • Головна медична сестра;
 • Загально-лікарський персонал.

Лікувально –профілактичні підрозділи:

 • Поліклінічне відділення;
 • Стоматологічне відділення;
 • Денний стаціонар;
 • Приймальне відділення;
 • Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії;
 • Дитяче відділення;
 • Інфекційне відділення;
 • Неврологічне відділення операційна;
 • Терапевтичне відділеня;
 • Травматологічне відділення;
 • Хірургічне відділення.

Допоміжні лікувально-діагностичні підрозділи: Відділення переливання крові

 • Кабінет функціональної діагностики;
 • Клініко-діагностична лабораторія;
 • Патологоанатомічне відділення;
 • Рентген-служба;
 • Стерилізаційна;
 • Фізіотерапевтичний кабінет;
 • Адміністративно – управлінський та господарсько-обслуговуючий персрнал;
 • Бухгалтерія.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру очікуваної вартості предмета закупівлі

10-06-2024

Обгрунтування код UA-2024-06-10-007143-a.doc

20-05-2024

Обгрунтування UA-2024-05-20-004143-a.doc

17-05-2024

Обгрунтування код ДК 24930000-2 Фотохімікати.doc

30-04-2024

Обгрунтування код ДК 33690000-3 Лікарські засоби різні.doc

22-04-2024

Обгрунтування код ДК 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання.doc

10-04-2024

Обгрунтування код UA-2024-04-10-011299-a.doc

10-04-2024

Обгрунтування код ДК 22990000-6 Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший некрейдований папір або картон для графічних цілей (термопапір).doc

09-04-2024

Обгрунтування код ДК 33160000-9 Устаткування для операційних блоків Система ендоскопічної візуалізації - 1 комплект.doc

21-03-2024

Обгрунтування 33690000-3 Лікарські засоби різні (44 найменувань).doc

12-03-2024

Обгрунтування 33690000-3 Лікарські засоби різні (73 найменувань).doc

12-03-2024

Обгрунтування 33690000-3 Лікарські засоби різні (15 найменувань).doc

12-03-2024

Обгрунтування 33690000-3 Лікарські засоби різні (16 найменувань).doc

12-03-2024

Обгрунтування 33690000-3 Лікарські засоби різні (48 найменувань).doc

26-02-2024

Обгрунтування дизельне паливо, бензин А-95 аз нафтовий скраплений.doc

11-01-2024

Обгрунтування технічне обслуговування та ремонт рентгенологічного обладнання.doc

11-01-2024

Обгрунтування технічне обслуговування комплекс рентгенівський діагностичний Медикс.doc

09-01-2024

Обгрунтування технічне обслуговування КТ.doc

26-12-2023

Обгрунтування кисень медичний газоподібний, кисень медичний рідкий.doc

22-12-2023

Обгрунтування технічне обслуговування ліфтів.doc

22-12-2023

Обгрунтування кисень медичний газоподібний, кисень медичний рідкий.doc

12-12-2023

Обгрунтування газ природній.doc

12-12-2023

Обгрунтування електрична енергія.doc

06-12-2023

Обгрунтування кондиціонери.doc

21-11-2023

Обгрунтування UA-2023-11-21-013748-a.doc

07-11-2023

Обгрунтування UA-2023-11-07-012475-a.docx

07-11-2023

Обгрунтування UA-2023-11-07-013202-a.doc

07-11-2023

Обгрунтування UA-2023-11-07-015067-a.doc

31-10-2023

Обгрунтування UA-2023-10-31-006698-a.doc

31-10-2023

Обгрунтування лампи операційної підвісної , стiл операцiйний електричний Рентгенопрозорий.docx

30-10-2023

Обгрунтування лампи операційної підвісної , стiл операцiйний електричний Рентгенопрозорий.docx

17-10-2023

Обгрунтування ДК 021 2015 45000000 7 - Будівельні роботи та поточний ремонт.docx

12-10-2023

Обгрунтування Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання.docx

10-10-2023

Обгрунтування фармацевтична продукція 10.10.2023.doc

09-10-2023

Обгрунтування 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання».doc

27-09-2023

Обгрунтування фармацевтична продукція Актилізе (Alteplase) 12.09.2023.doc

27-09-2023

Обгрунтування фармацевтична продукція Дитилін.doc

27-09-2023

Обгрунтування фармацевтична продукція Тіопентал.doc

27-09-2023

Обгрунтування кондиціонери 27.09. 2023.doc

20-09-2023

Обгрунтування повірка медичного обладнання.doc

18-09-2023

Обгрунтування кондиціонери.doc

15-09-2023

Обгрунтування фармацевтична продукція аркотичні та сильнодіючі 15.09.2023.doc

14-09-2023

Обгрунтування Медичні матеріали 33140000-3 14.09.2023.doc

12-09-2023

Обгрунтування фармацевтична продукція Актилізе (Alteplase) 12.09.2023.doc

11-09-2023

Обгрунтування дизельне паливо, бензин А-92 11.09.2023.doc

04-09-2023

Обгрунтування газ.doc

05-07-2023

Обгрунтування поточний ремонт відеогастроскопа.doc

26-04-2023

Обгрунтування 33690000-3 Лікарські засоби різні UA-2023-04-26-010276-a.doc

26-04-2023

Обгрунтування UA-2023-04-26-007310-a.doc

26-04-2023

Обгрунтування 33690000-3 Лікарські засоби різні (38найменувань).doc

18-04-2023

Обгрунтування 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків Гістероскоп.doc

14-04-2023

Обгрунтування 33160000-3 Устаткування для для операційних блоків інфільтраційна помпа DP30, з педаллю Vario в комплекті-1шт..doc

14-04-2023

Обгрунтування 33690000-3 Лікарські засоби різні (11 найменувань).doc

05-04-2023

ОбгрунтуванняДК 0212015 «33160000-9 Устаткування для операційних блоків» , НК 0242019 44091 — Багаторазовий набір для проведення.doc

03-04-2023

Обгрунтування 33690000-3 Лікарські засоби різні (31 найменувань).doc

03-04-2023

Обгрунтування кисень медичний рідкий.doc

21-03-2023

Обгрунтування кисень медичний рідкий.doc

21-03-2023

Обгрунтування фармацевтична продукція.doc

10-03-2023

Обгрунтування фармацевтична продукція.doc

07-03-2023

Обгрунтування фармацевтична продукція.doc

22-02-2023

Обгрунтування мікроскоп.doc

14-02-2023

Обгрунтування Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання.docx

17-01-2023

Обгрунтування фармацевтична продукція.docx

13-12-2022

Обгрунтування генератор електрохірургічної системи.doc

09-12-2022

Обгрунтування детектори та аналізатори.doc

28-11-2022

Обгрунтування електрична енергія.doc

07-11-2022

Обгрунтування газ.docx

16-09-2022

обгрунтуваня наркотичні та сильнодіючі.doc

16-09-2022

Обгрунтування реактиви.doc

26-08-2022

Обгрунтування реактиви.doc

25-07-2022

Обгрунтування закупівлі електричної енергії.docx

12-07-2022

Обгрунтування метрологія.doc

12-07-2022

Обгрунтування дизельне паливо, бензин А-92 12.07.2022.doc

03-02-2022

Обгрунтування Послуги розподіл води.doc

03-02-2022

Обгрунтування Послуги з відведення стічних вод.doc

03-02-2022

Обгрунтування технагляд ліфти.doc

21-01-2022

Обгрунтування розподіл газу.doc

09-12-2021

Обгрунтування електрична енергія 09.12.2021.doc

23-11-2021

Обгрунтування електрична енергія.doc

05-11-2021

Обгрунтування стійка для медичної техніки ( стійка електрофікована пересувна 05.11.2021.doc

05-11-2021

Обгрунтування електрохірургічний апарат 05.11.2021.doc

19-10-2021

Обгрунтування стійка для медичної техніки ( стійка електрофікована пересувна.doc

19-10-2021

Обгрунтування електрохірургічний апарат.doc

18-10-2021

Обгрунтування уретероскоп.doc

15-10-2021

Обгрунтування лікарські засоби різні.doc

30-09-2021

Обгрунтування рентгенапарат.doc

30-09-2021

Обгрунтування ШВЛ.doc

16-09-2021

Обгрунтування газ.doc

31-08-2021

Обгрунтування медичне обладнання різне.doc

09-08-2021

Обгрунтування хімічна продукція.doc

09-08-2021

Обгрунтування медичне обладнання різне.doc

17-06-2021

Обгрунтування.doc

27-04-2021

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі , очикуваної вартості предмета закупівліДК 0212015 42710000-6 Машини для виробництва текстильних виробів.doc

06-04-2021

Обгрутування технічних і якісних харектиристик предмету закупівлі , розміру очикуваної вартості закупівлі.pdf
Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів
Контактні номери

Головний лікар: (05362) 33-6-84,

Секретар: (05362) 33-4-56;

Реєстратура: (05362) 33-2-53; 

Приймальне відділення: (05362) 33-1-91; 

Заступник головного лікаря з медичної частини: (05362) 32-8-06;

Бухгалтерія, юрисконсульт, провідний економіст,інженер з ОПК: (05362) 33-3-07;

Хірургічне відділення: (05362) 32-3-34;  

Реанімаційне відділення: (05362) 33-6-15;

Травматологічне відділення: (05362) 33-0-44;

Терапевтичне відділення: (05362) 32-6-73;

Дитяче відділення: (05362) 32-6-72;

Неврологічне відділення: (05362) 33-2-85; 

Пологове відділення: (05362) 33-2-58;

Інфекційне відділення: (05362) 33-0-61.

Фінансова звітність

фінансовий план І квартал 2023р.

13-11-2023

004.jpg

13-11-2023

003.jpg

13-11-2023

002.jpg

13-11-2023

001.jpg
фінансовий план 2023 р.

05-01-2024

004.jpg

05-01-2024

003.jpg

05-01-2024

002.jpg

05-01-2024

001.jpg
фінансовий план 2022 р.

03-01-2024

004.jpg

03-01-2024

003.jpg

03-01-2024

002.jpg

03-01-2024

001.jpg
звіт про виконання фінансового плану 2022 р.

03-01-2024

008.jpg

03-01-2024

007.jpg

03-01-2024

006.jpg

03-01-2024

005.jpg
пояснююча записка до звіту по виконанню фінансового плану 2022 р.

03-01-2024

010.jpg

03-01-2024

009.jpg
фінансовий план 2021р.

03-01-2024

004.jpg

03-01-2024

003.jpg

03-01-2024

002.jpg

03-01-2024

001.jpg
звіт по виконанню фінансового плану за 2021 р.

03-01-2024

008.jpg

03-01-2024

007.jpg

03-01-2024

006.jpg

03-01-2024

005.jpg
пояснююча записка про виконання фінансового плану 2021 р.

03-01-2024

010.jpg

03-01-2024

009.jpg
звіт про виконання фінансового плану за 2023 рік

08-01-2024

007.jpg

08-01-2024

006.jpg

08-01-2024

005.jpg

08-01-2024

004.jpg

08-01-2024

003.jpg

08-01-2024

002.jpg

08-01-2024

001.jpg

Зручності для клієнтів

 • Wi-Fi Зона
  Wi-Fi Зона
 • Парковка
  Парковка
 • Дитяча кімната
  Дитяча кімната

Відгуки

Для публікації на сайті введіть ім’я та email
Залишилось символів - 1000

Відгуки про клініку

 • Ольга Балюк
  25 серпня, 2023
  Дуже неприємні враження від лікаря-педіатра Савченко Я.С.  Моя дитина має всі щеплення згідно календаря вакцинації, а вона написала, що дитина не щеплена і не може відвідувати колектив. Спілкуватися зі мною вона відмовилась. Наказ, згідно якого вона написала таку довідку, не показала.
 • Артур Оношенко
  06 грудня, 2022
  Я був раненим військовослужбовцем..Щиро дякую вам за Ваші зусилля, старання, професіоналізм, доброту серця і велику майстерність. Від щирого серця бажаю Вам завжди залишатися шанованою людиною, найкращим лікарем і чудовою людиною свого щастя і високого покликання.І ще скажу,що справжній професіонал свого діла і Людина з великої букви, хотілось би сказати дякую,що поставили на ноги,але в мене проблема була з рукою  і велике вам дякую за вашу роботу,що ви все  з нею зробили по максимуму...
 • Денис
  12 листопада, 2022
  Від імені військовослужбовців які  знаходились і знаходяться на лікуванні в Хорольській лікарні,хочемо подякувати завідуючому  відділення невідкладних станів Донцю Роману Анатолійовичу за неймовірний професіоналізм та відданість своїй справі. Також хочемо подякувати мед персоналу за її вдячність любовь та повагу до військослужбовців
  З повагою,пацієнти Хорольської міської лікарні.!!!

Поставити запитання

З метою забезпечення безпеки на час воєнного положення карта прихована.
Телефони
Телефони

+38 0X XXXX

 • +38 053 623 32 53
 • +38 053 623 36 84
 • +38 053 623 31 91
Адреса
Адреса
Графік роботи
Графік роботи
Поліклінічне віддлення: Пн.-Пт. з 8.00 до 15.30;
Адміністрація лікарні: Пн.-Пт. з 8.00 до 17.00;
Стаціонар: Цілодобово.
Сподобалось? Поділіться з друзями
Записатись до лікаря Поставити запитання Порушення зору +aA Збільшити шрифт -aA Зменшити шрифт
update
update bs_stat set counters = counters+1 where id = 8926750
Купити в один клік
Вiдбiрне